top of page

NICE TO MEAT YOU

Happy to meat you everyday

-   ABOUT US  -

美食攝影

​開心相見是一個網購平台,主要提供凍肉/甜品/
氣炸食品/飲品/自種本地蔬菜/火鍋及燒肉食品,
務求令各位顧客安在家中有能享受優質食材


我們的送貨服務...

所有訂單18:00截單,翌日送貨

為方便顧客購物時更有彈性 我們亦設有即日送貨服務 
如要即日送貨服務 請下單後直接whatsapp向我們查詢 
​即日送貨服務最低消費略有不同 歡迎向我們查詢

翌日送貨服務
新界東/新界西          滿$500元免運費
九龍東/九龍中西     滿$600元免運費
港島區                         滿$700元免運費

bottom of page